קורונה כל עדכונים על הווירוס – Coronavirus Info

ערוץ|קבוצה
ערוץ  שיש בו כל המידה העדכני על הנגיף שמאיים לחסל את העולם והאנושות.