קודקוד בטלגרם און ליין ערוץ החדשות של ישראל ®

ערוץ
ערוץ טלגרם בחום צבא מודיעין וביטחון . חדשות מעצמות אזוריות ומזרח התיכון.