פייק ניוז

ערוץ
חדשות הפייק ניוז בעברית על מתרחש בארץ ובאולם.