פארוק

ערוץ
News from the Middle East and around the world חדשות אזוריות ממזרח התיכון כולל חדשות בילאומיות.