מהודו ועד כוש

ערוץ
מהודו ועד כוש – הכל על התבססות איראנית באזור ומזרח התיכון כולו כולל התרחשויות דרמטיים ועדכונים שוטפים.