חדשות ישראל

קבוצה
הקבוצה  חדשות מישראל הוקמה לעיסוק בענייני המדינה בנושאים פוליטיקה, חברה, בטחון, רווחה,  וכמו כן כלכלה. באו לקחת חלק ולהוסיף לקבוצה מכל אפיקי תקשורת ומדיה חברתי.