חדשות ופוליטיקה

ערוץ
חדשות והפוליטיקה המקומית בערוץ חדש המעודכן מידי יום, חדשות אירועים ומבזקים.