“הארץ המובטחת” דיווחי ביטחון

ערוץ
הקבוצה הוקמה במטרה לדווח במהירות על אירועים, עדכונים ביטחוניים באזורי המזרח התיכון